Ring på 22 23 47 55

Miljø- og byfornyelsesrådgivning

Søren Garde Rådgivning A/S foretager undersøgelser for miljøfarlige stoffer i boliger og bygninger og yder teknisk og juridisk rådgivning ved miljøsanering og nedrivning. Vi rådgiver også kommunerne i sager om skimmelsvamp og anden sundhedsfare. Vi undersøger for radon i boliger og rådgiver om udbedring.

Vi kombinerer stor praktisk erfaring med  konkurrencedygtige priser. 

Søren Garde Rådgivning A/S er landsdækkende.

Nyheder

6.01.2017

Nye regler for let PCB-forurenet byggeaffald.

Med den nye restaffaldsbekendtgørelse er der fastsat en grænse på 2 mg/kg PCB. Affald med en værdi herunder må genanvendes, dog kun til bestemte formål. Ændringen er trådt i kraft

Tilmeld dig vores nyhedsbrev