Miljø- og byfornyelsesrådgivning

​Søren Garde rådgivning er stiftet i 2009.

Vores arbejdsområder er undersøgelser for miljøfarlige stoffer i boliger og bygninger for professionelle og private bygherrer og rådgivning for kommunerne om miljøfarlige stoffer, skimmelsager og byfornyelse.

Vi kombinerer stor praktisk erfaring med  konkurrencedygtige priser. 

Søren Garde Rådgivning er landsdækkende.

Læs mere om virksomheden

Ændringer af byfornyelsesloven er vedtaget
De foreslåede ændringer af byfornyelsesloven er vedtaget den 26. maj 2015. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017 og giver kommunerne bedre muligheder for statsrefusion i landområder og mindre byer - sidstnævnte er nu byer med mindre end 5.000 indbyggere. Kontakt os for at få mere at vide.
Læs hele nyheden

Søren Garde Rådgivning

Voldbyvej 8B - 8450 Hammel - CVR: 27571522 - Tlf.: 22 23 47 55 - E-mail: sga@garderaad.dk