Miljø- og byfornyelsesrådgivning

​Søren Garde rådgivning er stiftet i 2009.

Vores arbejdsområder er undersøgelser for miljøfarlige stoffer i boliger og bygninger for professionelle og private bygherrer og rådgivning for kommunerne om miljøfarlige stoffer, skimmelsager og byfornyelse.

Vi kombinerer stor praktisk erfaring med  konkurrencedygtige priser. 

Søren Garde Rådgivning er landsdækkende.

Læs mere om virksomheden

Søren Garde Rådgivning videreføres som aktieselskab
Som følge af de seneste års vækst videreføres Søren Garde Rådgivning fra 1. juli 2016 som Søren Garde Rådgivning A/S. Der er ikke ændringer i ejerkreds, opgaver, personale eller på anden måde.
Læs hele nyheden

Søren Garde Rådgivning

Voldbyvej 8B - 8450 Hammel - CVR: 27571522 - Telefon: 22 23 47 55 - E-mail: sga@garderaad.dk