Ring på 22 23 47 55

Miljø- og byfornyelsesrådgivning

Søren Garde Rådgivning A/S foretager undersøgelser for miljøfarlige stoffer i boliger og bygninger og yder teknisk og juridisk rådgivning ved miljøsanering og nedrivning. Vi rådgiver også kommunerne i sager om skimmelsvamp og anden sundhedsfare. Vi undersøger for radon i boliger og rådgiver om udbedring.

Vi kombinerer stor praktisk erfaring med  konkurrencedygtige priser. 

Søren Garde Rådgivning A/S er landsdækkende.

Nyheder

11.10.2018

Ordinær byfornyelsesramme 2018 – Muligheder?

Overførsel til kommende år: Den lille ordinære byfornyelsesramme for 2018, der allerede er fordelt, kan overføres til efterfølgende år. Den kan dog ikke overføres til andre kommuner. Da den ordinære byfornyelsesramme nedlægges, anbefaler vi at overføre rammen til de kommende år. Dette vil give et råderum i forhold til bl.a....

Read more

11.10.2018

Landsbypuljerne 2016-17 – Husk tidsfrister!

Nogle vigtige datoer at huske: Den midlertidige refusionssats på 70% udløber den 28. februar 2019. Tilsagn efter denne dato udløser “kun” 60% refusion Landsbypulje 2016: Fristen for tilsagn udløber den 25. oktober 2018 (der skal tages stilling til evt. forlængelse) Landsbypulje 2017: Fristen for tilsagn udløber den 25. marts 2019...

Read more