Ring på 22 23 47 55

Miljø- og byfornyelsesrådgivning

Søren Garde Rådgivning A/S foretager undersøgelser for miljøfarlige stoffer i boliger og bygninger og yder teknisk og juridisk rådgivning ved miljøsanering og nedrivning. Vi rådgiver også kommunerne i sager om skimmelsvamp og anden sundhedsfare. Vi undersøger for radon i boliger og rådgiver om udbedring.

Vi kombinerer stor praktisk erfaring med  konkurrencedygtige priser. 

Søren Garde Rådgivning A/S er landsdækkende.

Nyheder

18.08.2017

Påtænkte ændringer af byfornyelsesloven

Søren Garde Rådgivning A/S har afgivet høringssvar vedr. påtænkte ændringer af byfornyelsesloven. Vi gør især indsigelser mod, at ændringer af rammestyringen vil medføre stærkt faldende aktiviteter. Få svaret med at skrive til sga@garderaad.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev