Radonudfordringen for kommuner

juni 26, 2018 9:21 am

Torsdag den 30. august 2018 – Gå-hjem-møde

Den nationale handlingsplan trådte i kraft i februar 2018, og skærper generelt kravene i forhold til radonkoncentrationer, især hvor der er arbejdspladser. Selv om reglerne kun i et vist omfang gælder for eksisterende bygninger, er det i praksis nødvendigt at tage stilling til radonudfordringerne i større ombygnings- og renoveringssager. Vi gennemgår principperne i de krav, der stilles til kommunerne som arbejdsgivere og bygningsansvarlige.

Vi gennemgår også de muligheder der er for at få statstilskud til radonundersøgelser i 2018-19.

Tidspunkt: 30. august 2018 kl. 13.00 – ca. 15.00

Sted: Søren Garde Rådgivning A/S, Voldbyvej 8B, 8450 Hammel

Pris: Gratis

Tilmelding: sga@garderaad.dk