Finansloven – Nye midler til byfornyelse?

oktober 11, 2018 10:08 am

Efter en del forvirring er der nu kommet klarhed over tingene. Der kommer ikke flere penge til byfornyelse – men vi slipper for første gang i mange år for nedskæringer. Og det er nok gode nyheder i sig selv.

Indholdet:

  • Den ordinære byfornyelsesramme nedlægges, og beløbene overføres til Landsbypuljen
  • Landsbypuljebeløbene for 2019 og 2020 opretholdes

Økonomien ser herefter sådan ud:

Landsbypulje i mio. kr. 2019 2020 2021 2022
Opretholdt pulje 2019 – 2020 58,3 58 0 0
Ordinær pulje – omfordelt 67,6 85 85,1 95,2
I alt 125,9 143 85,1 95,2

Hvad betyder det?

  • Kommuner, der ikke har Landsbypulje, får ikke længere nogen ramme – heller ikke til de lovpligtige udgifter til sager om boligtilsyn m.v.
  • Kommuner med Landsbypulje vil fremover selv skulle afholde alle udgifter til kondemnerings- og genhusningssager i byer over 3.000 indbyggere.