Ring på 22 23 47 55

Indeklimaundersøgelser

Søren Garde Rådgivning A/S tilbyder bistand med forskellige problemstillinger vedrørende indeklimaet.

Boligtilsyn

Vi har siden 2011 undersøgt mere end 1.000 boliger for sundhedsfare for mere end 30 kommuner. Det er typisk sager hvor der er kommet klager over fugt og skimmelsvamp. Vi udarbejder korte og klare rapporter, hvor der er klare konklusioner og anbefalinger.

Vi tilbyder samtidig kommunerne rådgivning om juraen ved kondemnering og ved genhusning af borgere.

Vi tilbyder ikke rådgivning om skimmel og sundhedsfare til private ejere. Årsagen er bl.a., at det for let vil kunne gøre os inhabile.

Indeklimaundersøgelser

Vi tilbyder en bredspektret undersøgelse og kortlægning af indeklima i kontorer og andre rum, hvor der undersøges for alle de forhold, der kan give et dårligt indeklima.
Ud over fugt/skimmel kan det være Co², opvarmning og ventilation, kuldestråling, varme/kulde, akustiske problemer, PCB i luften, kemiske stoffer m.v. 

Vi kommer med vurdering af forholdene og anbefalinger til forbedring.

PCB-luftmålinger

Vi udfører målinger for PCB i indeklimaet i alle typer af boliger og opholdsrum. Vi har lave priser på undersøgelser og analyser og kan rådgive omkring konsekvenserne af for meget PCB i luften.

Vi kan også bistå med kvalitetskontrol efter PCB-sanering.

 

Overvejer du at købe hus

Står man over for at skulle købe en ejendom, der er bygget før 1980 bør man få udført en måling for PCB og radon, inden man skriver under.

Tilstandsrapporten omfatter ikke disse stoffer, og du kan hverken få erstatning fra ejerskifteforsikringen eller fra sælger, hvis det viser sig, at der er et sundhedsfarligt niveau af PCB eller radon i indeklimaet.

Afhjælpning af disse problemer kan være meget dyrt.

Ansvar

Det er bygningsejerens ansvar, at der ikke er sundhedsfare ved beboelse eller ophold. Kommunerne skal føre tilsyn og har pligt til at gribe ind, hvis der kan være sundhedsfare.

Indeklimaundersøgelser - arbejdsmiljøregler

Et dårligt indeklima kan give store problemer og i værste fald medføre påbud fra Arbejdstilsynet. Ud over fugt og skimmel kan det være uhensigtsmæssig opvarmning, for meget Co², utilstrækkelige udluftnings- og ventilationsmuligheder, kuldestråling og meget andet.