Ring på 22 23 47 55

Teknikere

Karsten Hansen

Konsulent

Telefon: 22 25 47 55
E-mail: kha@garderaad.dk

Karsten Hansen er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2013. Karsten har en baggrund som kommunal byggesagsbehandler og har stor erfaring med byggelovgivningen. Karsten forestår projektledelse og koordinering på mere specielle og komplicerede projekter og udfører boligtilsyn, miljøundersøgelser, udbud og tilsyn med nedrivninger.

Flemming Sørensen

Konsulent

Telefon: 25 71 46 55
E-mail: fls@garderaad.dk

Flemming har baggrund som bygningskonstruktør og har været ansat siden 2014. Flemming kommer fra den kommunale sektor og har mere end 20 års erfaring med ombygning af boliger efter byfornyelsesloven. Ud over bygningsfornyelsessager varetager Flemming også bygnings- og miljøundersøgelser samt nedrivningsprojekter.

Rikke Syndergaard

Miljøkonsulent

Telefon: 25 77 47 55
E-mail: rsy@garderaad.dk

Rikke har baggrund som bygningskonstruktør og har været ansat siden 2013. Rikke er vores særlige sagkyndige vedrørende screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsaffald samt sager vedrørende PCB og klorerede paraffiner i bygninger og opholdsrum. Rikke er tillige vores sagkyndige ved miljøundersøgelser i almene boliger, der skal renoveres. Rikke arbejder herudover med udbud og tilsyn af nedrivninger.

Jens Ilum Bock

Konsulent

Telefon: 22 76 47 55
E-mail: jib@garderaad.dk

Jens er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2011. Jens er vores særlige sagkyndige i sager med skimmel og fugt. Jens har stor erfaring i bygningseftersyn, blandt andet for Byggeskadefondene for nybyggeri og for byfornyelse og har tillige baggrund som kommunal skimmelsagsbehandler. Ud over bygningsundersøgelser står Jens for screening og kortlægning af bygninger for miljøfarlige stoffer og for udbud og tilsyn med nedrivninger.

David Gundestrup Vindum

Miljøkonsulent

Telefon: 50 80 47 55
E-mail: dvi@garderaad.dk

David Gundestrup Vindum er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2015. David har en baggrund fra et af de store nedrivningsfirmaer. David arbejder med miljøundersøgelser og nedrivningsprojekter. David er vores særligt sagkyndige i kravene til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder Plan for Sikkerhed og Sundhed. Herudover arbejder David med kvalitetskontrol og renhedsprøver.

Ulrik Heitmann

Miljøkonsulent

Telefon: 31 90 48 55
E-mail: ulh@garderaad.dk

Ulrik er bygningskonstruktør og har været
ansat siden 2016. Ulrik arbejder primært med miljøundersøgelser samt med luftmålinger for PCB.

Karar Firas

Miljøkonsulent

Telefon: 61 73 45 55
E-mail: kfi@garderaad.dk

Karar er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2018. Karar arbejder primært med miljøundersøgelser og undersøgelser for radon.

Jurister

Søren Garde

Direktør

Telefon: 22 23 47 55
E-mail: sga@garderaad.dk

Søren er cand.jur. og har beskæftiget sig med byfornyelse siden 1981. Søren arbejder med projektledelse, kondemneringssager og generel juridisk rådgivning og forestår ud- og afviklingsprojekter, boligsocial indsats og kursusvirksomhed.

Administrativt personale

Gitte Løgager

Telefon: 25 32 47 55
E-mail: gil@garderaad.dk

Gitte Løgager har været ansat siden 2013 som administrativ medarbejder med ansvar for fakturering og bogholderi.

Marianne Hartlev

Telefon: 25 78 48 55
E-mail: mha@garderaad.dk

 

Marianne har været ansat som projektøkonomimedarbejder siden 2017. Udover projektøkonomi arbejder Marianne med interne procedurer og dokumenthåndtering.