Medarbejdere

Teknikere

 

Flemming Sørensen

Konsulent

Telefon: 25 71 46 55
E-mail: fls@garderaad.dk

Flemming har baggrund som bygningskonstruktør og har været ansat siden 2014. Flemming kommer fra den kommunale sektor og har mere end 20 års erfaring med ombygning af boliger efter byfornyelsesloven. Ud over bygningsfornyelsessager udfører Flemming boligtilsyn og radonmålinger. Flemming har gennemført Teknologisk Instituts efteruddannelse i radonmålinger og -rådgivning.

Anders Kannegaard

Konsulent

Telefon: 50 80 47 55
E-mail: aka@garderaad.dk

Anders har en baggrund som bygningskonstruktør og er ansat pr. 1. august 2021. Anders udfører boligtilsyn, indeklimaundersøgelser i boliger og opholdsrum samt miljøkortlægninger.

Karsten Hansen

Konsulent

 

Pr. 1. august 2022 arbejder Karsten udelukkende som intern konsulent.

Karsten Hansen er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2013. Karsten har en baggrund som kommunal byggesagsbehandler og har stor erfaring med byggelovgivningen. Karsten forestår projektledelse og koordinering på mere specielle og komplicerede projekter og udfører boligtilsyn, miljøundersøgelser, udbud og tilsyn med nedrivninger.

Jens Ilum Bock

Konsulent

Telefon: 22 76 47 55
E-mail: jib@garderaad.dk

Jens er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2011. Jens har baggrund i både bygningsdrift og som kommunal sagsbehandler. Jens er vores særligt sagkyndige i sager om fugt og skimmelsvamp i relation til sundhedsfare i boliger og opholdsrum. Jens udfører også de mere komplicerede undersøgelse for fugt, skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer i kommunale bygninger og rådgiver omkring udbedring.

Ulrik Heitmann

Miljøkonsulent

Telefon: 31 90 48 55
E-mail: ulh@garderaad.dk

Ulrik er bygningskonstruktør, og har været ansat siden 2016. Ulrik udfører miljøkortlægninger og rådgivning omkring miljøfarlige stoffer samt rådgivning om nedrivning og miljøsanering. Ulrik har gennemført Teknologisk Instituts efteruddannelse i radonmålinger og - rådgivning og fungerer som koordinator på vores større radonsager.

Morten Garde

Konsulent

Telefon: 22 22 47 55
E-mail: mga@garderaad.dk
Morten har været ansat siden 2018. Mortens primære arbejdsområde er radonundersøgelser og opfølgende kortlægning i ejendomme med særlige radonudford-ringer. Herudover udfører Morten miljøkortlægninger.

Mette Tribler

Konsulent

Telefon: 25 36 47 55
E-mail: mtr@garderaad.dk
Mette har en baggrund som bygningsingeniør og er ansat pr. 1. januar 2022. Mette udfører miljøkortlægninger samt projektledelse på de lidt større projekter.

Rasmus Bundgaard Lassen

Konsulent

Telefon: 25 77 47 55
E-mail: rbl@garderaad.dk
Rasmus har en baggrund som struktør og er ansat pr. 1. marts 2022. Rasmus har i en årrække undervist i arbejdsmiljø i forbindelse med miljøsanering og nedrivning. Rasmus udfører miljøkortlægninger og bygningsundersøgelser.
 

Jurister

Søren Garde

Direktør

Telefon: 22 23 47 55
E-mail: sga@garderaad.dk

Søren er cand. jur. og har beskæftiget sig med byfornyelse siden 1981. Søren arbejder med juridisk rådgivning i byfornyelses- og kondemneringssager. Søren yder strategisk rådgivning til kommunerne omkring problematikkerne vedrørende dårlige boliger, udsatte borgere, bosætning m.v. og står for vores kursusvirksomhed.

Administrativt personale

Gitte Løgager

Telefon: 25 32 47 55
E-mail: gil@garderaad.dk

Gitte Løgager har været ansat siden 2013 som administrativ medarbejder med ansvar for fakturering og bogholderi.

Marianne Hartlev

Telefon: 25 78 48 55
E-mail: mha@garderaad.dk

Marianne har en baggrund som civiløkonom og har været ansat som projektøkonomimedarbejder siden 2017. Udover projektøkonomi arbejder Marianne med interne procedurer og GDPR.