Medarbejdere

Teknikere

Ulrik Heitmann

Miljøkonsulent

Telefon: 31 90 48 55
E-mail: ulh@garderaad.dk

Ulrik er bygningskonstruktør, og har været ansat siden 2016. Ulrik udfører miljøkortlægninger og rådgivning omkring miljøfarlige stoffer samt rådgivning om nedrivning og miljøsanering.

Ulrik har gennemført Teknologisk Instituts efteruddannelse i radonmålinger og - rådgivning og fungerer som koordinator på vores større radonsager.

Mette Tribler

Konsulent

Telefon: 25 36 47 55
E-mail: mtr@garderaad.dk

Mette har en baggrund som bygningsingeniør og er ansat pr. 1. januar 2022. Mette udfører miljøkortlægninger samt projektledelse på de lidt større projekter.

Morten Garde

Konsulent

Telefon: 22 22 47 55
E-mail: mga@garderaad.dk

Morten har været ansat siden 2018. Mortens primære arbejdsområde er radonundersøgelser og opfølgende kortlægning i ejendomme med særlige radonudfordringer. Herudover udfører Morten miljøkortlægninger.

Rasmus Bundgaard Lassen

Konsulent

Telefon: 25 77 47 55
E-mail: rbl@garderaad.dk

Rasmus har en baggrund som struktør og er ansat pr. 1. marts 2022. Rasmus har i en årrække undervist i arbejdsmiljø i forbindelse med miljøsanering og nedrivning. Rasmus udfører miljøkortlægninger og bygningsundersøgelser.

Karsten Hansen

Konsulent

Pr. 1. august 2022 arbejder Karsten udelukkende som intern konsulent.

Karsten Hansen er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2013. Karsten har en baggrund som kommunal byggesagsbehandler og har stor erfaring med byggelovgivningen. Karsten forestår projektledelse og koordinering på mere specielle og komplicerede projekter og udfører boligtilsyn, miljøundersøgelser, udbud og tilsyn med nedrivninger.

Jens Ilum Bock

Konsulent

Telefon: 22 76 47 55
E-mail: jib@garderaad.dk

Jens er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2011. Jens har en baggrund i både bygningsdrift og som kommunal sagsbehandler. Jens er vores særligt sagkyndige i sager om fugt og skimmelsvamp i relation til sundhedsfare i boliger og opholdsrum. Jens udfører også de mere komplicerede undersøgelser for fugt, skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer i kommunale bygninger og rådgiver omkring udbedring.

Anders Kannegaard

Konsulent

Telefon: 50 80 47 55
E-mail: aka@garderaad.dk

Anders har en baggrund som bygningskonstruktør og er ansat pr. 1. august 2021. Anders udfører boligtilsyn, indeklimaundersøgelser i boliger og opholdsrum samt miljøkortlægninger.

Henrik Fenger

Konsulent

Telefon: 93 40 92 55
E-mail: hfe@garderaad.dk

Henrik er ansat pr. 1. november 2022. Henrik er bygningskonstruktør og har endvidere en baggrund som murer. Henriks primære arbejdsområde er boligtilsyn og indeklimaundersøgelser i boliger og opholdsrum.  

Jurister

Søren Garde

Direktør

Telefon: 22 23 47 55
E-mail: sga@garderaad.dk

Søren er cand. jur. og har beskæftiget sig med byfornyelse siden 1981. Søren arbejder med juridisk rådgivning i byfornyelses- og kondemneringssager. Søren yder strategisk rådgivning til kommunerne omkring problematikkerne vedrørende dårlige boliger, udsatte borgere, bosætning m.v. og står for vores kursusvirksomhed.

Administrativt personale

Gitte Løgager

Telefon: 25 32 47 55
E-mail: gil@garderaad.dk

Gitte Løgager har været ansat siden 2013 som administrativ medarbejder med ansvar for fakturering og bogholderi.

Marianne Hartlev

Telefon: 25 78 48 55
E-mail: mha@garderaad.dk

Marianne har en baggrund som civiløkonom og har været ansat som projektøkonom siden 2017. Udover projektøkonomi arbejder Marianne med interne procedurer og GDPR.