Medarbejdere

Teknikere

Flemming Sørensen

Konsulent

Telefon: 25 71 46 55
E-mail: fls@garderaad.dk

Flemming har baggrund som bygningskonstruktør og har været ansat siden 2014. Flemming kommer fra den kommunale sektor og har mere end 20 års erfaring med ombygning af boliger efter byfornyelsesloven. Ud over bygningsfornyelsessager udfører Flemming boligtilsyn og radonmålinger.

Flemming har gennemført Teknologisk Instituts efteruddannelse i radonmålinger og -rådgivning.

Anders Kannegaard

Miljøkonsulent

Telefon: 50 80 47 55
E-mail: aka@garderaad.dk

Anders har en baggrund som bygningskonstruktør og er ansat pr. 1. august 2021.

Karsten Hansen

Konsulent

Telefon: 22 25 47 55
E-mail: kha@garderaad.dk

Karsten Hansen er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2013. Karsten har en baggrund som kommunal byggesagsbehandler og har stor erfaring med byggelovgivningen. Karsten forestår projektledelse og koordinering på mere specielle og komplicerede projekter og udfører boligtilsyn, miljøundersøgelser, udbud og tilsyn med nedrivninger.

Jens Ilum Bock

Konsulent

Telefon: 22 76 47 55
E-mail: jib@garderaad.dk

Jens er bygningskonstruktør og har været ansat siden 2011. Jens har baggrund i både bygningsdrift og som kommunal sagsbehandler. Jens er vores særligt sagkyndige i sager om fugt og skimmelsvamp i relation til sundhedsfare i boliger og opholdsrum. Jens udfører også de mere komplicerede undersøgelse for fugt, skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer i kommunale bygninger og rådgiver omkring udbedring.

Ulrik Heitmann

Miljøkonsulent

Telefon: 31 90 48 55
E-mail: ulh@garderaad.dk

Ulrik er bygningskonstruktør, og har været ansat siden 2016. Ulrik udfører miljøscreeninger og rådgivning omkring miljøfarlige stoffer samt rådgivning om nedrivning og miljøsanering.

Ulrik har gennemført Teknologisk Instituts efteruddannelse i radonmålinger og - rådgivning og fungerer som koordinator på vores større radonsager.

Morten Garde

Konsulent

Telefon: 22 22 47 55
E-mail: mga@garderaad.dk

Morten har været ansat siden 2018. Mortens primære arbejdsområde er radonundersøgelser og opfølgende kortlægning i ejendomme med særlige radonudford-ringer. Herudover udfører Morten miljøscreeninger.

Jurister

Søren Garde

Direktør

Telefon: 22 23 47 55
E-mail: sga@garderaad.dk

Søren er cand. jur. og har beskæftiget sig med byfornyelse siden 1981. Søren arbejder med juridisk rådgivning i byfornyelses- og kondemneringssager. Søren yder strategisk rådgivning til kommunerne omkring problematikkerne vedrørende dårlige boliger, udsatte borgere, bosætning m.v. og står for vores kursusvirksomhed.

Administrativt personale

Gitte Løgager

Telefon: 25 32 47 55
E-mail: gil@garderaad.dk

Gitte Løgager har været ansat siden 2013 som administrativ medarbejder med ansvar for fakturering og bogholderi.

Marianne Hartlev

Telefon: 25 78 48 55
E-mail: mha@garderaad.dk

Marianne har en baggrund som civiløkonom og har været ansat som projektøkonomimedarbejder siden 2017. Udover projektøkonomi arbejder Marianne med interne procedurer og GDPR.