Workshop den 14.september

Vi forestår den 14. september 2017 mellem 12.20 og 16.00 en workshop om tværfagligt samarbejde om indsatsen for at hjælpe udsatte borgere i dårlige boliger. Formålet er at fokusere på de konkrete udfordringer og muligheder og drøfte redskaber, organisering, muligheder og økonomi.

Pris pr. kommune for op til 3 deltagere kr. 950,00.
Workshoppen er nu overtegnet. Den vil blive udbudt igen, hvis der er nok interesserede. Send besked til sga@garderaad.dk.

 

 

Kursusprogrammet for 2017 er ellers ikke fastlagt, men vil formentlig indeholde følgende emner:

  • Temamøde om boligsocial indsats i sager om sundhedsfarlige boliger.
  • Halvdagskursus - Radonproblematik i praksis og håndtering af radonsager efter byfornyelsesloven.
  • Skimmel- og fugtundersøgelser - hvordan gennemføres et boligtilsyn. (Sjælland)
  • Miljøfarlige stoffer i almene boliger

Er der forslag til andre emner kan de sendes på sga@garderaad.dk

Vi tilbyder målrettede kurser til kommuner og private firmaer i forskellige emner inden for vores arbejdsområde. Kontakt os på telefon 22 23 47 55 for at drøfte mulighederne.