Entreprenører

Miljøscreening

Et af vores kerneområder er undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygninger, der skal nedrives eller ombygges. Vi udfører miljøkortlægninger af alle typer bygninger.
  • Vi udfører grundige undersøgelser og udarbejder overskuelige og praktisk anvendelige rapporter for at give entreprenøren det bedste og mest entydige arbejdsgrundlag
  • Vores rapporter indeholder vejledende (og uforpligtende) mængdeangivelser på de bygningsdele, der skal håndteres, samt den lovpligtige klassificering af affaldstyperne
  • Vi kan efter behov supplere rapporten med håndterings- og bortskaffelsesvejledning eller Plan for Sikkerhed og Sundhed(PSS), ligesom vi kan bistå med affaldsanmeldelser og renhedskontrol
  • Vi har lave priser på undersøgelser og materialeprøver
  • Vi står også til rådighed for eventuelle spørgsmål til rapporterne som en del af vores ydelse
For at få tilbud på miljøkortlægning kan du bruge vores tilbudsformular eller ringe på tlf. nr. 3190 4855Er der tale om et større projekt, vil vi gerne have mulighed for at se bygningerne, inden vi afgiver tilbud.