Kommuner

Fordele ved et fast samarbejde

Hvis intet andet er aftalt, afregnes de enkelte ydelser på medgået tid. Dog kan vi normalt komme med tilbud på enkeltstående sager, der så kan udføres til fast pris.

Har kommunen behov for den samme type ydelse på et større antal ejendomme, kan vi komme med forslag til en rammeaftale på de ydelser, der er behov for. Vi har fastprisaftaler med mange kommuner enten på enkeltydelser eller på bistand med puljer af ejendomme. Dette suppleres ofte med juridisk rådgivning efter behov.

Kompetenceudvikling

Vi tilrettelægger gerne interne kurser i kommunerne om f.eks. radon ved ombygning, skimmelsager, kondemnering og genhusning.

Endvidere kan vi hjælpe med udarbejdelse af procesbeskrivelser og arbejdsgange til understøttelse af kommunens sagsbehandling.

Har I specifikke ønsker til emner og indhold, eller er I interesseret i at på et tilbud på et internt kursus, er I velkomne til at henvende jer til sga@garderaad.dk