Kommuner

Juridisk Rådgivning

Vi yder juridisk rådgivning i sager om:

  • Bygningsfornyelse og nedrivninger med støtte efter byfornyelsesloven
  • Sundhedsfare i bygninger og boliger – dialog med ejere, kondemnering, bistand i klagesager m.v.
  • Genhusning

Vi har erfaringer med alle typer sager – også hvor sundhedsfaren vedrører andet end skimmel og fugt – det kan være rotter, kemisk forurening, radon, brandforhold m.v.

I større og mere komplekse sager kan vi tilbyde en målrettet bistand, hvor vi blandt andet udarbejder forslag til skrivelser, indstillinger og klagevejledning.

P.t. yder vi rådgivning til 34 af landets kommuner i sager vedrørende byfornyelsesloven.

Vi har en ”hotline” (telefon eller mail), hvor kommunen kan få hjælp til besvarelse af juridiske spørgsmål – eller bare få gode råd til, hvordan man komme videre med en sag.

Juridisk "hotline"

Har du brug for hjælp?

Vi tilbyder bistand til de svære sager:

Tlf.: 22 23 47 55

sga@garderaad.dk