Kommuner

Indeklima - Skimmelsvamp og radon m.v.

Vi udfører undersøgelser for PCB, asbest, radon, skimmelsvamp og indeklimaproblemer m.v. i kommunens egne ejendomme. Samlede og systematiske undersøgelser kan udføres effektivt og billigt.

Radon
Undersøgelser for radon på kommunale arbejdspladser er allerede lovpligtigt, og der vil komme yderligere krav de kommende år, især til skoler og børneinstitutioner. Vi har siden 2018 udført radonundersøgelse i mere end 1.000 kommunale bygninger.

Der er rigtig gode erfaringer med at lave samlede og planlagte undersøgelser af kommunale bygninger. Og vores erfaringer viser, at der sjældent er problemer med radon over grænseværdien i de kommunale ejendomme.

Under visse omstændigheder kan kommunerne opnå statstilskud til systematiske undersøgelser for sundhedsfare. Disse ordninger er imidlertid under afvikling. Kontakt os for at få nærmere oplysninger om de krav, der er for at få tilskud.

Kontakt os på tlf.: 22 23 47 55

Vi har blandt andet undersøgt Aarhus Kommunes skoler og daginstitutioner for radon - næsten 1 million m².