Om Søren Garde Rådgivning A/S

Historie

Søren Garde Rådgivning blev grundlagt i 2009. Hovedydelsen de første år var at bistå kommunerne med juridisk rådgivning om udfordringerne med tomme, forfaldne og sundhedsfarlige huse i landsbyer og landområder.

I 2011 blev den første medarbejder med byggeteknisk baggrund ansat med henblik på at bistå kommunerne med undersøgelser for sundhedsfare i boliger. Efter en større udvidelse i 2013 kunne Søren Garde Rådgivning tilbyde miljøscreeninger og rådgivning vedrørende nedrivning og miljøsanering.

I 2016 blev Søren Garde Rådgivning omdannet til et aktieselskab, og virksomheden har siden suppleret sine ydelser med radonundersøgelser og -rådgivning.

Kunder

Kommunerne udgør med over 70% af virksomhedens omsætning langt den største kundegruppe. Søren Garde Rådgivning A/S udfører også opgaver for statslige institutioner og flere af landets regioner. Den resterende omsætning fordeler sig på entreprenørfirmaer, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer, forsikringsselskaber, boligorganisationer og private boligejere.

Ansvarsforsikring

Søren Garde Rådgivning har tegnet professionel ansvarsforsikring, der dækker alle vores ydelser inkl. undersøgelser for og rådgivning om asbest.