Ydelser

Søren Garde Rådgivning lægger vægt på at skabe sammenhængende rådgivning og kan tilpasse sine ydelser til den enkelte kundes behov. Ydelserne består bl.a. af:

  • Miljøscreening og -kortlægning
  • Udbud og tilsyn ved nedrivning
  • Bistand og kvalitetskontrol ved miljøsanering
  • Ressourcekortlægning og rådgivning om genbrug af byggematerialer
  • Bistand med byfornyelsesprojekter
  • Strategisk rådgivning om kondemnering og boligsociale indsatser
  • Undersøgelser for sundhedsfare
  • Juridisk bistand i byfornyelses- og kondemneringssager
  • Indeklimaundersøgelser på arbejdspladser
  • Radonmåling og bistand med løsninger

Nogle af ydelserne er udelukkende relevante for landets kommuner, da bistanden udføres som led i kommunernes arbejde under Byfornyelsesloven.

Vælg den relevante kundekategori i menuen til venstre for at se, hvad vi kan tilbyde dig.