Private boligejere

Miljøscreening

Den bygningsundersøgelse, der er obligatorisk ved nedrivninger, kaldes i henhold til lovgivningen en miljøkortlægning (i daglig tale en miljøscreening).

Undersøgelsen er nødvendig for sikre:

  • At der tages de rette foranstaltninger, så arbejdsmiljøreglerne overholdes
  • At bygningsaffaldet håndteres korrekt
  • At personer og miljø ikke udsættes for farlige stoffer

Rapporten skal vedlægges ansøgning om nedrivningstilladelse. Vi udfører kortlægningen efter de retningslinjer, der gælder i de enkelte kommuner.

Hvad indeholder en miljøkortlægning?

En miljøkortlægning består af en beskrivelse af bygningen, med vurdering af hvor der er risiko for forekomst af miljøfarlige stoffer. Vi tager materialeprøver, som sendes til analyse. Resultaterne er med i miljørapporten, der også skal beskrive de generelle krav til arbejdsmiljø og affaldshåndtering. Undersøgelser og rapport udformes ud fra de krav, der er i de enkelte kommuner.

Hvornår skal der udføres en miljøkortlægning?

Det bør ske på et tidligt tidspunkt, og det er bedst at få udført undersøgelse og rapport, inden der indhentes tilbud fra entreprenører eller håndværkere. Så foreligger der et ordentligt grundlag for tilbudsgivningen, og derved nedsættes risikoen for, at der dukker fordyrende overraskelser op, efter arbejdet er igangsat. Vores rapporter er udformet, så de er forståelige og anvendelige for entreprenørerne.

For at få tilbud på miljøkortlægning kan du bruge vores tilbudsformular eller ringe til 22 23 47 55.

Regler og lovgivning

Reglerne findes i affaldsbekendtgørelsen, der foreskriver, at byggeaffald skal sorteres, og at de miljøfarlige stoffer ikke må blandes sammen med rene materialer.

For bygninger, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal der udfyldes et PCB-skema, hvor bygherren (her husejeren) skal oplyse, om der er risiko for PCB i bygningen. Det er næsten altid tilfældet.

Bygherren (her husejeren) kan ikke overholde disse regler uden at få lavet en professionel undersøgelse.