PRISER OG BESTILLING

Søren Garde Rådgivning fører en fast pris på besigtigelse, prøvetagning og rapport for enfamiliehuse og sommerhuse af standardstørrelse:

Miljøscreening inkl. kørsel og kortlægningsrapport kr. 5.200,00 inkl. moms.

Hertil kommer omkostningen til materialeanalyser:

Pris pr. materialeanalyse kr. 330,00 inkl. moms.

Antallet af materialeprøver og -analyser afhænger bl.a. af bygningens alder samt anvendte materialer ved opførelse og vedligehold. Vi udtager det antal prøver og får foretaget de materialeanalyser, som er nødvendige for at bestemme omfanget af miljøfarlige stoffer.

Har du brug for at kende et øvre prisloft, kan du bestille en miljøscreening med fast maksimumpris. Så ligger risikoen hos os.

Enfamiliehus (op til 200 m² inkl. mindre garage/udhus)

Priseksempel 1:

Miljøscreening af enfamiliehus inkl. 20 materialeanalyser:

kr. 11.800,00 inkl. moms.


Priseksempel med prisloft:

Miljøscreening af enfamiliehus inkl. alle nødvendige materialeanalyser:

Maksimumpris kr. 14.440,00 inkl. moms.


Maksimumprisen er baseret på 28 materialeanalyser. Udføres der færre analyser, betaler du mindre - udføres der flere analyser, betaler du aldrig mere end maksimumprisen.

Sommerhus (op til 100 m² inkl. mindre udhus/anneks)

Priseksempel 2:

Miljøscreening af sommerhus inkl. 10 materialeanalyser:

kr. 8.500,00 inkl. moms.


Priseksempel med prisloft:

Miljøscreening af sommerhus inkl. alle nødvendige materialeanalyser: 

Maksimumpris kr. 11.800,00 inkl. moms.


Maksimumprisen er baseret på 20 materialeanalyser Udføres der færre analyser, betaler du mindre - udføres der flere analyser, betaler du aldrig mere end maksimumprisen.

Din rapport leveres senest 4 uger efter bestillingen.


• Har du spørgsmål vedrørende priserne eller miljøscreeningen af dit hus?

• Er dit hus større end de angivne kvadratmeter?

• Haster miljøscreeningen?

Ring til tlf. 22 23 47 55


UNDGÅ PROBLEMER!

  • Hvis kortlægningsrapporten er mangelfuld eller ikke lever op til kommunens krav, kan det både forhale og fordyre din nedrivning.
  • Søren Garde Rådgivning har siden 2013 udført miljøscreening af mere end 3.000 enfamiliehuse og sommerhuse over hele landet.
  • Vi bliver anbefalet af mange entreprenører, da vores kortlægningsrapporter giver et godt grundlag for at prissætte og udføre opgaven forsvarligt.
  • Vi kender de krav, DIN kommune stiller til kortlægningsrapport og affaldshåndtering.