Ring på 22 23 47 55          Få et tilbud på miljøscreening her

Miljøscreening

Vores kerneområde er undersøgelser for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, bly m.v.) i bygninger, der skal nedrives eller ombygges. 

Vi undersøger alle former for bygninger for både offentlige og private bygherrer. Vi udfører grundige undersøgelser til rimelige priser og kan altid give en fast pris. Vi udarbejder fyldestgørende og praktisk anvendelige rapporter og kommer med gode råd.

Om vores undersøgelser

Søren Garde Rådgivning A/S A/S har siden 2013 undersøgt mere end 2.000 bygnigner for miljøfarlige stoffer - PCB, bly, tungmetaller, asbest, klorerede paraffiner og meget andet. Vores rapportkoncept er udviklet, således at det giver entreprenørerne det bedste og mest entydige arbejdsgrundlag ved nedrivning og miljøsanering. Det giver den største sikkerhed og lavere priser. Vores miljøkonsulenter har alle en byggeteknisk baggrund.

Vi kan tilbyde lave priser på materialeprøver og analyser, da vi afregner prøver til vores egen indkøbspris, og uden skjulte avancer. Vi kan udføre mængdeberegninger og udarbejde overslag over udgifterne til miljøsanering og nedrivning.

Kommuner og regioner

Vi tilbyder at udføre miljøundersøgelser på offentlige bygninger, der skal ombygges eller nedrives. Vi har siden 2013 udført undersøgelser for ca. 40 kommuner og en af regionerne.

Vi tilbyder tillige indledende risikovurderinger, dialog omkring løsningsmuligheder og praktiske råd i forhold til arbejdsmiljø, affaldshåndtering og genbrugsmuligheder. Vi kan tillige udføre undersøgelser for miljøfarlige stoffer i indeklimaet, herunder for PCB og radon.

Private

Vi udfører tillige undersøgelser for private bygherrer, der skal have bygninger nedrevet eller ombygget væsentligt. Du får en rapport inkl. underskrevet PCB-skema, som entreprenøren kan anvende direkte til at afgive et tilbud på, og som du kan bruge i forhold til kommunen.

Prislejet for en undersøgelse at et almindeligt parcelhus-  afhængigt af bygningens beliggenhed - ligger inkl. materialeprøver normalt i størrelsesordenen kr. 10-12.000 alt inklusive, men ekskl. moms. Det kan blive rigtig dyrt og besværligt, hvis der ikke foreligger en miljørapport,  hvis undersøgelser og prøvetagning ikke har været grundige nok eller hvis rapporten ikke er klar og entydig.

De miljøfarlige stoffer

Asbest

Asbest findes mange steder. Det kan være i bl.a. være i tagbeklædning, facadeplader, som rørisolering og i fuge- og klæbemasse. Der blev forbudt at bruge asbest i 1986, men det kan ses i bygnigner helt op til 1988-90.

PCB

PCB er et meget giftigt tilsægningsstof, der er anvendt til maling, fugemasse, lim, lak og mange andre byggematerialer. Selv om det blev forbudt at anvende PCB fra 1977 findes det i bygnigner op til 1980. PCB er flygtigt og forurener også andre byggematerialer.

Klorerede paraffiner

Klorerede Paraffiner er "PCB'ens afløser", men den er også farlig for miljøet og skal håndteres som sådan.

Andre

Bly i maling blev helt forbudt fra 2007 og kviksølv allerede fra 1980. Andre miljøfarlige metaller, såsom nikkel, krom, cadmium, arsen, kobber og zink kan faktisk stadig lovlig anvendes, selv det ikke findes i store koncentrationer.

Der kan også være andre former for miljøfarlige stoffer - det kan være Kreosot/ tjærestoffer, epoxy, kemiske brandhæmmere, olie- eller sodforurening.

Regler og lovgivning

Reglerne findes i affaldsbekendtgørelsen, der foreskriver, at byggeaffald skal sorteres, og at de miljøøfarlige stoffer ikke må blandes sammen med rene materialer.

For bygninger, der er opført mellem 1950 og 1977 skal der tillige udfyldes et PCB-skema. hvor bygherren skal oplyse, om der er risiko for PCB i bygnignen. Det er næsten altid tilfældet.

Bygningsaffald, der indeholder et mindre indhold af miljøfarlige stoffer karakteriseres som forurenet. Bygningsaffald med høje koncentrationer af miljøfarlige stoffer kategoriseres som farligt, og det er normalt dyrere at komme af med.

Bygherren kan ikke overholde disse regler uden at få lavet en professionel undersøgelse.