Seneste nyt

Vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger

august 24, 2017 1:12 pm

Vi har udgivet en kortfattet og praktisk vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger – til arkitekt- og ingeniørfirmaer. Den kan fås ved henvendelse til sga@garderaad.dk

Påtænkte ændringer af byfornyelsesloven

august 18, 2017 7:03 am

Søren Garde Rådgivning A/S har afgivet høringssvar vedr. påtænkte ændringer af byfornyelsesloven. Vi gør især indsigelser mod, at ændringer af rammestyringen vil medføre stærkt faldende aktiviteter. Få svaret med at skrive til sga@garderaad.dk

Workshop den 14. september 2017

august 18, 2017 7:01 am

Vi forestår den 14. september 2017 mellem 12.20 og 16.00 en workshop om tværfagligt samarbejde om indsatsen for at hjælpe udsatte borgere i dårlige boliger. Formålet er at fokusere på de konkrete udfordringer og muligheder og drøfte redskaber, organisering, muligheder og økonomi. Pris pr. kommune for op til 3 deltagere...

Read more

Nye regler for let PCB-forurenet byggeaffald.

januar 6, 2017 12:45 pm

Med den nye restaffaldsbekendtgørelse er der fastsat en grænse på 2 mg/kg PCB. Affald med en værdi herunder må genanvendes, dog kun til bestemte formål. Ændringen er trådt i kraft