Seneste nyt

Orienteringsmøde om radonudfordringer i almene boliger

juni 16, 2018 9:53 am

Søren Garde Rådgivning A/S har lavet en kort vejledning om radonudfordringer i almene boliger efter de nye regler, og der er indbudt til orienteringsmøde for almene boligforeninger og deres rådgivere tirsdag den 28. august kl. 13.00. Henvendelse om vejledningen eller tilmelding til mødet skal ske til e-mail sga@garderaad.dk.

Ny opgave for Lolland Kommune

juni 16, 2018 9:40 am

Søren Garde Rådgivning A/S har vundet udbuddet om miljøscreening for Lolland Kommune i forbindelse med nedrivning af ca. 200 – 250 huse. Opgaven udføres over de næste 3 år med option på yderligere et års bistand.

Vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger

august 24, 2017 1:12 pm

Vi har udgivet en kortfattet og praktisk vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger – til arkitekt- og ingeniørfirmaer. Den kan fås ved henvendelse til sga@garderaad.dk

Påtænkte ændringer af byfornyelsesloven

august 18, 2017 7:03 am

Søren Garde Rådgivning A/S har afgivet høringssvar vedr. påtænkte ændringer af byfornyelsesloven. Vi gør især indsigelser mod, at ændringer af rammestyringen vil medføre stærkt faldende aktiviteter. Få svaret med at skrive til sga@garderaad.dk

Workshop den 14. september 2017

august 18, 2017 7:01 am

Vi forestår den 14. september 2017 mellem 12.20 og 16.00 en workshop om tværfagligt samarbejde om indsatsen for at hjælpe udsatte borgere i dårlige boliger. Formålet er at fokusere på de konkrete udfordringer og muligheder og drøfte redskaber, organisering, muligheder og økonomi. Pris pr. kommune for op til 3 deltagere...

Read more

Nye regler for let PCB-forurenet byggeaffald.

januar 6, 2017 12:45 pm

Med den nye restaffaldsbekendtgørelse er der fastsat en grænse på 2 mg/kg PCB. Affald med en værdi herunder må genanvendes, dog kun til bestemte formål. Ændringen er trådt i kraft