Ring på 22 23 47 55          

Radon

Vores ydelser:

Vi tilbyder at udføre radonmålinger og radonrådgivning for boligejere i alle typer boliger vest for Storebælt.

Om os

Vores miljøkonsulenter har bygge- eller miljøteknisk baggrund og betydelig erfaring med de problemstillinger, der er i ældre huse. Vi er på Boligejernes Videncenters Rådgiverliste.

Hvordan udfører vi en radonundersøgelse?

Vi gennemgår bygningen og opsætter typisk 3-5 radonmålere (dosimetre) i opholdsrummene. Dosimetrene skal helst ligge i 3 måneder for at give det mest sikre resultat.

Vi vurderer, om der er forhold ved bygningen, der giver en speciel risiko.

Du vil modtage en rapport med resultater i ”klart sprog” samt nogle generelle anbefalinger om mulige tiltag. Der vil være fotodokumentation i forhold til målerplacering.

Radonattest

Er radonniveauet under den lave  grænseværdi kan du samtidig få en radonattest, der angiver:

  • At boligen er undersøgt af sagkyndig miljørådgiver
  • At undersøgelsen er sket i overensstemmelse med anbefalingerne om antal dosimetre, måletid og placering af målere
  • At dosimetret er analyseret på akkrediteret laboratorium
  • At Radonniveauet er på xx bql og ikke overstiger grænseværdierne.

Er der et for højt radonniveau kan du antage os til at bistå med udarbejdelse af et udbedringsprojekt. Vi kan også stå for kontakt til håndværkere og føre tilsyn. Efter en radonudbedring bør der foretages kontrolmålinger. Rådgivning om udbedring og opfølgende målinger skal honoreres særskilt.

Undersøgelse ved boligkøb

Skal boligen undersøges i forbindelse med et køb er det optimale en undersøgelse som nævnt ovenfor – men det tager 3 måneder. Vi kan tilbyde at lave en ”hurtig” måling ved brug af elektronisk måler, der skal ligge i en uge. Denne måling kan ikke direkte anvendes til dokumentation, men giver en ret sikker indikation, hvis værdierne er høje.
Du vil få en god ide om det er et hus, der er OK, eller om der evt. skal påregnes udgifter til radonsikring.

 

Hvad er Radon
Radon er en radioaktiv og sundhedsfarlig luftart, der kan forårsage lungekræft, dog kun i høje koncentrationer og ved udsættelse over mange år.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Der bør ikke være mere end 100 becquerel (bql) pr. m3 luft i opholdsrum. Er der mere end 200 bql pr. m² er det nødvendigt at få niveauet bragt ned.

Hvor niveauet er over 200 bql er det ofte nødvendigt med mere omfattende bygningsændringer.

Ved køb af ejendomme

Står du overfor at skulle købe et hus, der er bygget før 1998 er det en rigtig god ide at få tjekket radonniveauet. Radon er ikke omfattet af tilstandsrapport og heller ikke af evt. ejerskifteforsikring. Der kan normalt heller ikke gøres et erstatningskrav gældende over for sælger, hvis der er for meget radon.

Men bemærk, at sælgeren skal give samtykke, hvis der skal foretages undersøgelser for radon.

Få et individuelt tilbud

Nej

Når du klikker på send, giver du samtidigt samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Oplysningerne anvendes udelukkende til besvarelse af din henvendelse samt ved evt. ordrebehandling og fakturering. Dine personoplysninger videregives ikke til andre.