Arkitekter og ingeniører

Miljøscreening

Søren Garde Rådgivning A/S tilbyder bistand med screening og kortlægning for miljøfarlige stoffer i bygninger, der skal nedrives eller ombygges.

Vi udfører kortlægningen efter de retningslinjer, der gælder i de enkelte kommuner.

Hvorfor bruge os:

 • Vores rådgivere har byggeteknisk baggrund og erfaring fra over 2.000 kortlægninger af bygninger af enhver art
 • Vores rapporter er overskuelige og forståelige, og indeholder den lovpligtige klassificering af affaldstyperne. Rapporterne er udformet som entreprenørens arbejdsgrundlag
 • Vi kan lave ressourcekortlægning, der kortlægger de genbrugsegnede materialer, og beskriver de tiltag, der skal ske for at gøre genbrug mulig
 • Vi kan bistå med overslag over udgifter ved miljøsanering og nedrivning
 • Som led i vores ydelser står vi til rådighed for en telefonisk gennemgang af rapporterne
 • I større sager indeholder vores tilbud også et møde med overdragelse af miljørapporten - eventuelt med en gennemgang på stedet
 • Gode råd er gratis – inden for en rimelig ramme

Skal I bruge tilbud:

Er det mindre projekter, kan I kontakte os pr. telefon 22 23 47 55 eller bruge vores tilbudsformular.

Er det større sager, vil vi gerne have mulighed for at se bygningerne inden vi afgiver tilbud.

Vi tilbyder at give fast pris på vores ydelser. Vores honorarer er konkurrencedygtige og vi har nogle af markedets billigste priser på materialeprøverne, der altid udgør stor del af udgiften. Materialeprøver afregnes altid til vores egen kostpris, så vi har ingen interesse i at tage flere eller færre prøver end nødvendigt.

Vi har en ansvarsforsikring, der dækker alle vores ydelser, inkl. undersøgelser for og rådgivning om asbest.

Supplerende ydelser

Vi kan også udarbejde:
 • Udbudsmateriale på miljøsanering
 • Håndteringsvejledning
 • Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Bistand v. nedrivninger

  Vi kan tilbyde at forestå alle opgaver inkl. udbud og tilsyn ved nedrivninger.

  Husk radonsikring

  Radonindholdet i luften i nybyggeri må maksimalt være 100 Bq/m³. Ved større ombygninger/tilbygninger gælder samme krav som ved nybyggeri.

  Mere information

  Hvis I er interesserede i at drøfte et samarbejde, står vi til rådighed for et uforpligtende møde.

  Tlf.: 22 23 47 55