Boligorganisationer

Miljøscreening og -kortlægning

Søren Garde Rådgivning A/S tilbyder boligorganisationerne bistand med screening og kortlægning for miljøfarlige stoffer i bygninger, der skal nedrives eller ombygges.

Vi udfører kortlægningen efter de retningslinjer, der gælder i de enkelte kommuner.

Hvorfor bruge os:

  • Vores har erfaring fra mange almene sager. Vores undersøgelser sker efter Landsbyggefondens retningslinjer
  • Hvor lejlighederne er beboede udfører vi undersøgelserne så nænsomt som muligt – og tager hensyn til beboerne
  • Vores rapporter er overskuelige og forståelige, og indeholder den lovpligtige klassificering af affaldstyperne. Rapporterne er udformet som entreprenørens arbejdsgrundlag
  • Vi har gode erfaringer med at udføre for-screeninger i sager med høj risiko – f.eks. bygninger, der opført i perioden 1960-80. Her vil en visuel gennemgang med nogle få prøver kunne give indblik i den overordnede problematik, og vi kan give overslag over udgifter ved miljøsanering og nedrivning
  • Som led i vores ydelser står vi til rådighed for en telefonisk gennemgang af rapporterne
  • Gode råd er gratis – inden for en rimelig ramme

Skal I bruge tilbud:

Er det mindre miljøkortlægninger, kan I kontakte os pr. telefon 22 23 47 55 eller bruge vores tilbudsfomular.

Er det større sager, vil vi gerne have mulighed for at se bygningerne inden vi afgiver tilbud.

Vi tilbyder at give fast pris på vores ydelser. Vores honorarer er konkurrencedygtige, og vi har nogle af markedets billigste priser på materialeprøverne, der altid udgør stor del af udgiften. Materialeprøver afregnes altid til vores egen kostpris, så vi har ingen interesse i at tage flere eller færre prøver end nødvendigt.

Vi har en ansvarsforsikring, der dækker alle vores ydelser, inkl. undersøgelser for og rådgivning om asbest.

Bistand v. nedrivninger

Vi kan tilbyde at forestå alle opgaver inkl. udbud og tilsyn ved nedrivninger

Radonforhold

Med de skærpede regler for radonforhold fra 2018 skal der screenes for radon i forbindelse med større renoveringer. Vi udfører radonundersøgelser efter gældende retningslinjer - SBI 270, og vores rådgivere har gennemgået SBI's efteruddannelse.

Mere information

Hvis I har interesse i at drøfte et samarbejde, står vi til rådighed for et uforpligtende møde.

Tlf.: 22 23 47 55