Påtænkte ændringer af byfornyelsesloven

august 18, 2017 7:03 am

Søren Garde Rådgivning A/S har afgivet høringssvar vedr. påtænkte ændringer af byfornyelsesloven. Vi gør især indsigelser mod, at ændringer af rammestyringen vil medføre stærkt faldende aktiviteter. Få svaret med at skrive til sga@garderaad.dk