Ordinær byfornyelsesramme 2018 – Muligheder?

oktober 11, 2018 11:10 am

Overførsel til kommende år:

Den lille ordinære byfornyelsesramme for 2018, der allerede er fordelt, kan overføres til efterfølgende år. Den kan dog ikke overføres til andre kommuner.

Da den ordinære byfornyelsesramme nedlægges, anbefaler vi at overføre rammen til de kommende år. Dette vil give et råderum i forhold til bl.a. kondemneringssager og akutte sager, hvor byfornyelsesloven er brugbar.

Radonundersøgelser med statsrefusion:

Rammen kan også – hvis det strikkes rigtigt sammen – anvendes til undersøgelser for radon i kommunale bygninger. Dette er en opgave kommunerne alligevel vil skulle gennemføre inden for en kort årrække. Kontakt os for at afdække mulighederne: sga@garderaad.dk