Kommuner

Skimmelsager m.v.

Vi undersøger boliger for sundhedsfare for godt 1/3 af landets kommuner. Det er typisk sager, der omhandler fugt og skimmelsvamp.

Vi udarbejder grundige rapporter med klare konklusioner og anbefalinger.

Vi kan bistå i de mindre alvorlige sager, der skal løses via dialog med udlejer og i de mere alvorlige sager, der kan ende i kondemnering.

Vi har stor erfaring i sager med udsatte borgere, hvor der skal tages særlige hensyn.

Vi tilbyder samtidig kommunerne rådgivning om juraen ved kondemnering og genhusning af borgere samt bistand i klagesager.

Kontakt os på tlf.: 22 23 47 55