Kommuner

Koncepter til download

Download materialet består dels af generelle notater og vejledninger og dels i koncepter til de mest gængse skrivelser som varslinger, partshøringer, klagevejledninger m.v.

Vores samarbejdspartnere kan få adgang til materialet, herunder koncepter til de forskellige skrivelser, der kan være behov for i forbindelse med sagsbehandlingen.

For at få adgang til disse koncepter, skal du være i besiddelse af en adgangskode. Denne kan rekvireres ved henvendelse til sga@garderaad.dk

Om download materialet

Ved anvendelse af skrivelserne er det vigtigt at vurdere, om de nu også passer til den aktuelle situation. Anvendelse af skrivelserne sker ”på eget ansvar”. Der kan ikke gøres krav mod Søren Garde Rådgivning A/S som følge af brug af det tilgængelige materiale.