De miljøfarlige stoffer

Asbest
Asbest findes mange steder. Det kan være i bl.a. tagbeklædning, facadeplader, som rørisolering og i fuge- og klæbemasse. Det blev forbudt at bruge asbest i 1986, men det kan ses i bygninger helt op til 1988-90.

PCB
PCB er et meget giftigt tilsætningsstof, der er anvendt til maling, fugemasse, lim, lak og mange andre byggematerialer. Selvom det blev forbudt at anvende PCB i 1977, findes det i bygninger op til 1980. PCB er flygtigt og forurener også andre byggematerialer.

Klorerede paraffiner
Klorerede paraffiner er "PCB'ens afløser", men denne er også farlig for miljøet og skal håndteres som sådan.

Andre
Bly i maling blev forbudt fra 2007 og kviksølv allerede fra 1980. Andre miljøfarlige metaller såsom nikkel, krom, cadmium, arsen, kobber og zink kan faktisk stadig lovligt anvendes, hvis koncentrationen ikke overstiger de gældende grænseværdier.

Der kan også være andre former for miljøfarlige stoffer. F.eks. Kreosot/tjærestoffer, epoxy, kemiske brandhæmmere, olie- eller sodforurening.