PAS PÅ OG VÆR KRITISK!

Stil krav til det firma, der skal udføre miljøscreeningen

Der er desværre ikke lovkrav til, hvilke firmaer der må udføre miljøkortlægning. Indhenter du flere tilbud på miljøscreeningen, er der nogle forhold, du bør være opmærksom på:

  • Miljøscreeningen bør udføres af en uafhængig rådgiver - altså en, der ikke er involveret i projektet i øvrigt, eller har en økonomisk interesse i udfaldet.
  • Du skal bruge en miljøkortlægning og en kortlægningsrapport - ellers opfylder undersøgelsen ikke lovkravene.
  • Du skal sikre dig, at der er taget nok materialeprøver. Det vil oftest betyde mindst 20 prøver i et enfamiliehus og 8-10 prøver i et træsommerhus. Er der taget for få prøver, kan du få rapporten afvist af kommunen, eller du vil få alt for dyre tilbud fra entreprenørerne.
  • Du skal sikre dig, at din rådgiver kender de krav, der gælder i den kommune, hvor bygningen ligger. Opfylder undersøgelse og rapport ikke kommunens krav, kan du have spildt både tid og penge.
  • Din rådgiver SKAL have en forsikring, der dækker alle ydelser, inkl. undersøgelser for asbest. Er der fejl i rapporten - især vedr. asbest - kan du få nogle meget dyre sager på halsen.

Selv om du har antaget en rådgiver til at udføre miljøscreeningen, er det stadig dig som bygherre, der har ansvaret for, at lovgivningen og kommunens retningslinjer overholdes.