Ordinær byfornyelsesramme 2018 – Muligheder?

oktober 11, 2018 11:10 am

Overførsel til kommende år: Den lille ordinære byfornyelsesramme for 2018, der allerede er fordelt, kan overføres til efterfølgende år. Den kan dog ikke overføres til andre kommuner. Da den ordinære byfornyelsesramme nedlægges, anbefaler vi at overføre rammen til de kommende år. Dette vil give et råderum i forhold til bl.a....

Read more

Landsbypuljerne 2016-17 – Husk tidsfrister!

oktober 11, 2018 10:58 am

Nogle vigtige datoer at huske: Den midlertidige refusionssats på 70% udløber den 28. februar 2019. Tilsagn efter denne dato udløser “kun” 60% refusion Landsbypulje 2016: Fristen for tilsagn udløber den 25. oktober 2018 (der skal tages stilling til evt. forlængelse) Landsbypulje 2017: Fristen for tilsagn udløber den 25. marts 2019...

Read more

Finansloven – Nye midler til byfornyelse?

oktober 11, 2018 10:08 am

Efter en del forvirring er der nu kommet klarhed over tingene. Der kommer ikke flere penge til byfornyelse – men vi slipper for første gang i mange år for nedskæringer. Og det er nok gode nyheder i sig selv.

Nyt kontor på Sjælland

oktober 9, 2018 10:56 am

Søren Garde Rådgivning har kraftigt stigende aktiviteter på Sjælland og opretter derfor inden årsskiftet et afdelingskontor på Sjælland. Det kommer sandsynligvis i første omgang til at ligge i Slagelse. Følg med her på siden og på LinkedIn.

Ny opgave for Lolland Kommune

juni 16, 2018 9:40 am

Søren Garde Rådgivning A/S har vundet udbuddet om miljøscreening for Lolland Kommune i forbindelse med nedrivning af ca. 200 – 250 huse. Opgaven udføres over de næste 3 år med option på yderligere et års bistand.

Vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger

august 24, 2017 1:12 pm

Vi har udgivet en kortfattet og praktisk vejledning om miljøfarlige stoffer i almene boliger – til arkitekt- og ingeniørfirmaer. Den kan fås ved henvendelse til sga@garderaad.dk

Påtænkte ændringer af byfornyelsesloven

august 18, 2017 7:03 am

Søren Garde Rådgivning A/S har afgivet høringssvar vedr. påtænkte ændringer af byfornyelsesloven. Vi gør især indsigelser mod, at ændringer af rammestyringen vil medføre stærkt faldende aktiviteter. Få svaret med at skrive til sga@garderaad.dk